Protokoll Årsmöte 30 december 2013

Närvarande: Ulrika och Jenny

1. Dagordning godkänd

2. Mejl

Vi har mejladress: skalvamovement@gmail.com 

Vi behåller den.

Vi börjar använda den.

Jenny skickar ett mejl till kontaktimprolistan om att vår mejllista finns.

3. Visitkort

Jenny väljer bild och trycker kort.

Hemsida och mejladress är enda text.

4. Rutiner runt event

Behövs. Det ska gå snabbt och lätt att lägga upp event eftersom vi kan återanvända formuleringar. Det ska gå snabbt och lätt att genomföra event. Det ska gå snabbt och lätt att dokumentera event. SKÄLVA är glädje.

Vi skriver rutinerna tillsammans. De finns som en sida på hemsidan.

Vi behöver också bli påminda om att sprida via hemsidan, fb och skälvamejlen.

5. Dokumentation

Viktigt men nu har vi kommit till en punkt där det blir tungt. Fint symbolvärde att allt dokumenteras. Synd om vi inte gör event för att vi inte är klara med dokumentationen av tre andra.

Vi har nu ett arkiv som Jenny administrerar. Det gör att dokumentationsarbetet är mindre sårbart. Saker kan sparas och en serie event kan få ett gemensamt inlägg på hemsidan.

Strategier för att göra dokumentationsarbetet mer skoj!

  1. Minimikrav för dokumentation: 1 bild + 1 ord
  2. Du måste göra hela dokumentationen på en viss arbetstid.
  3. Involvera andra än SKÄLVA kollektivet i dokumentationsarbetet. (Många fotar redan och vid något tillfälle har någon varit med att skriva, säkert fler som vill)
  4. Fräschetsmål: lägga upp inlägg inom en vecka. Om du inte klarar det är du förmodligen för ambitiös. I vissa fall kan ambition tillåtas.
  5. Ge varandra scores / ramverk för den andres inlägg eller filmklipp. Uppfinn lekar. 

Skicka dokumentation till arkivet.

6. Årsberättelse

Under 2013 har vi gjort 19 undersökningar nummer 046 – 065 i arkivet.

Vi har arbetat på två orter Göteborg och Stockholm. När bara en av oss närvarat har vi frågat en annan om att vara närvarande så att vi vet att vi blir minst två. Det är viktigt. Tack alla som kommit!

046. SKÄLVA gick på disco i Stockholm och beskrev det.

047. SKÄLVA filmade dans i snöslask från magen, Stockholm.

048. SKÄLVA har URPREMIÄR i Göteborg.

049. SKÄLVA på hög höjd i Göteborg.

050. Tredje gången = etablerad i Göteborg. Halva SKÄLVA, Lisa fyller upp.

051. SKÄLVA återförening i Stockholm. Parkliv.

052. Första event utan Göteborgshalvan av SKÄLVA, trio i Stockholm.

053. Stockholmhalvan av SKÄLVA kommer igång på allvar. Anneli sparringpartner.

054. SKÄLVA i kvällsljus, Stockholm.

055+056+057. Tre undersökningar av samma plats. Korsvägen Göteborg.

058. SKÄLVA multnar i Stockholm

059. SKÄLVA i morgonljus 2x Drottninggatan Stockholm – Göteborg.

060. Duett i källare med SKÄLVA. Göteborg.

061. Morgon  med SKÄLVA på andralång, Göteborg.

062. SKÄLVA Lunchjam i tom fontän, Stockholm.

063. SKÄLVA i mörker på kanten av kaj, Göteborg.

064. SKÄLVA eldar i naturen, Stockholm

065. SKÄLVA i demonstrationens fotspår, Stockholm.

Vi noterar:

Göteborgshalvan har i många undersökningar valt platser där det är mycket folk, rörelse av människor. Stockholmshalvan har varit på mer avskilda platser, gärna med träd, och undersökt olika tider på dygnet. Många SKÄLVA event under 2013 har inneburit förflyttningar.

9 av 19 undersökningar har båda halvorna deltagit. Det finns 8 dokumentationer/ filmer som är i knoppning, varav 3 är från före 2013! En del frön gror långsamt.

Det finns mycket att se fram emot! :

Film från källarduett. Foto + text från Hisingen. Foto + text + film från 2:a lång. Film från parkdans. Film från magen. Klumpfilm. Rymdfilm. Gränddans film eller bild.

7 av 8 knoppar består av filmat material. Vi tror att vi behöver göra snabbredigerad film! Eller återgå till foton.

7. 2014 – vad vill vi!

Göra event och dokumentera dem snabbt. Vi fortsätter med kärnarbetet. Äta, sova, dansa. Improvisera. Leka. Vi har tid. Humor. Skutt. Välkomna!

Se bilderna på ord som flög ur oss.

Önskningar.

Finnas i nya kontexter. Tex ett residency, en manifestation, etc.

Lite mer ekonomi. Någon sorts ekonomi.

Jobba med riktigt många människor vid samma tillfälle.

Saker vi vill göra lite mer på sikt.

Böcker.

Kostymer.

Läger.

Fest.

Saker som är på G.

Göra klart filmer. Hitta sammanhang att visa dem.

Duett på galleri. SKÄLVA återvänder till konstvärlden.

Workshop på Landskapsarkitekternas Branschdag.

Ja!

Det ser ut att bli ut att bli ett spännande år. Vi hoppas fortsätta hålla mängder av event!

8. Nya ord som beskriver det vi gör

Det vi gör är en träningsform, vi tränar på att vara i offentliga utrymmen, det är ett sällskapsspel, ett sätt att umgås, en lyhördhet, ett lyssnande, teambuilding, att prata utan ord, konversation med kroppen, gympa, stretching, lek, improvistaion, test av nya vanor, upphöjning av vardagsrörelser, överraskning, normutvidgande, skapande av eget kanon, sampling, respons, svara på varandra, sträcka sig, vidga sig, platsutbredande, ta plats, kartmålande, utforskande av dokumentationsprocesser, dans, en vibration, en rörelse, en folkrörelse, gemenskap.

Några välanvända letade sig in.

9. Mötet avslutas. Mot dans.