En text två språk. / One text two languages.
 
For english version see below.
 
 
Vänner som flyger fram fort ibland, långsamt ibland, alltid vackert.
Vackert som svävande papper, störtar snabbt nerför trappan.
Vrååålet störtar med, andningen störtar med, kroppen störtar med.
Kroppen är inte en utan flera, en, två, tre kroppar reser sig,
blir synkat kära och uppvaktar tillsammans en parkeringsautomat. 
En stum kropp tillsammans med tre mjuka. Alla är inte ett.
 
En kind lutar sig mot tegel staplat lodrätt. Mellan kind och vägg finns inget murbruk.   
Nu emellan oss
Oss  emellan.
Inget mellan oss. 
Bara ett nu.
Murbruk fogar ihop. Vi sitter ihop med rörelse. 
Rörelsen tar över och rör oss nedför berget, in i parken, runt bollen, upp igen.   
 
Över krönet, himlen överaskar, överrumplar.   
Fötterna tar sats, upp, fötterna vill se hur höga vi kan bli.
Hela staden nedanför.  
Mer luft än vad jag vågat drömma om. 
 
 
  
Friends flying forward, sometimes fast , slow at times, always beautiful. 
Beautiful as floating paper, rushing down the stairs.
The whouling rush along, breath rush along, the body rush along.
The body is not one but several, one, two, three bodies are rising,
Synced in love and courting a parking meter.
A rigid body with three soft. All is not one.
 
A cheek leaning against bricks stacked vertically. No mortar between the cheek and the wall.
Nothing between us.
No us. Just now.
Now us.
Mortar cements. We merge together by movement.
The movement takes over and moves us down the mountain, in the park, around the ball, up again.
 
Over the crown, the sky suprises, stunning.
The feet takeoff, they want to see how high we can get.
Our Stockholm below.
More air than I dared to dream of.
 
 
 
För svensk version se ovan.
 

 

Av / By  Anneli + Ulrika
 
Exploration number: 052
When: 20th of July 2013
Where:  Surrounding Ersta, Stockholm
Duration: 16.00- 17.30
Participants: Anneli, Sofia and Ulrika  
Archive material: a few photos